top of page
YELLOW STICKY NOTE - Copy.png

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 


1    Εισαγωγή 

1.1    Πληθυσμιακή γήρανση : ένα παγκόσμιο φαινόμενο
1.2    Το φαινόμενο της πληθυσμιακής γήρανσης
       1.2.1 Διαστάσεις του φαινομένου  της πληθυσμιακής γήρανσης
       1.2.2 STATA , 
1.3    Μεταμορφώνοντας τον κόσμο : Η Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
1.4    «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης » της ΕΕ : Δημογραφική μετάβαση 
1.5    Ενότητες : η αρχιτεκτονική της διατριβής

2.     Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1    Έννοιες - ορισμοί
2.2    Κατοίκηση : ποιότητες – θεωρητική  επισκόπηση
2.3    Ευρώπη : Βόρεια και Νότια
2.4    Ελληνική πραγματικότητα
2.6    Ηνωμένες Πολιτείες: JCHS – Joint Center for Housing Studies
       of Harvard University 
2.7    The Bartlett  Housing for Resilient Ageing Communities
2.8    Ιαπωνία : IBASHO , ένα μέρος όπου μπορείς να είσαι εσύ  
2.9    Προβληματική – υποθέσεις

3.     Μεθοδολογία
3.1    Φιλοσοφία μελέτης
3.2    Ερευνητική Προσέγγιση και Στρατηγική 
3.3    MULTI-OMICS στην αρχιτεκτονική έρευνα : μία ολιστική προσέγγιση 
3.4    Ανασκόπηση Στρατηγικών
3.5    Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

       3.5.1 THE SURF UCL: Service User Research Forum
3.6    Δεοντολογικά ζητήματα - Ηθικοί προβληματισμοί
3.7    Περιορισμοί – πρακτικά ζητήματα
3.8    Συνοπτική παρουσίαση – χαρτογράφηση έρευνας

4.     Ιστορική  διάσταση 
4.1    Το φαινόμενο της γήρανσης στον χρόνο : από την 3η στην 4η ηλικία  
4.2    Εξέλιξη του χώρου κατοίκησης : από φιλανθρωπία  σε επιτακτική ανάγκη
4.3    Η περίπτωσή του Γηροκομείου Αθηνών
4.4    Η περίπτωσή του Γηροκομείου «Σαούλ Μοδιάνο»
4.5    « Umberto D » : σε αναζήτηση κατοικίας  στον ιταλικό Νεορεαλισμό
4.6    Clusters ( συστάδες ) γηροκομείων : Βόρεια & Νότια Προάστια Αττικής
4.7    Αρχιεπισκοπή Αθηνών : ιστορικός ρόλος
4.8    Εικοστός πρώτος αιώνας : επιλογές κατοίκησης


5.     Χώρος και Γήρανση 
5.1    Αυτονομία και Ιδιωτικότητα
5.2    Scalinata della Trinità dei Monti : δημόσιος χώρος  και γήρανση
5.3    Διαμοιρασμός του χώρου : συγκατοίκηση , η εκτεταμένη οικογένεια
5.6    Ο χώρος κατοίκησης ως δυνητικός παράγοντας πρόβλεψης  αυτονομίας
5.7    « Aging in Place » : η γειτονιά ως σκηνικό γήρανσης
       5.7.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ? ΗΛΙΚΙΑ 45 MIDDLE AGE 
       5.7.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ? ? ? 

5.8    Πολυγενεακή κατοίκηση : επαναπροσδιορισμός  του μοντέλου

5.9    Ατομικός χώρος : αποθηκεύω τις αναμνήσεις μου 

6.   Ο τελικός χρήστης του χώρου  
6.1    Η ψυχιατρική ματιά στο φαινόμενο της γήρανσης
       6.1.1  ιστορικά ( βλπ βιβλίο μελαγχολία )
       6.1.2  ο
ικιστική ταυτότητα ηλικιωμένου ατόμου
6.2    Η οπτική του αρχιτέκτονα : αισθήσεις και αισθητική , δύο κόσμοι
6.3    WHO και SMAF  : Π.Ο.Υ και μοντέλο αξιολόγησης αυτονομίας
6.4    Διερεύνηση του eSMAF για ενσωμάτωση στον αρχιτεκτονικό  σχεδιασμό
6.5    Η αντίληψη του δομημένου χώρου από τον μεγαλύτερο σε ηλικία χρήστη
6.6    Σχεδιαστικές  νόρμες : μακροσκοπική ανάλυση των πολιτικών.
6.7    Παράμετροι σχεδιασμού : η καταγραφή της αντίληψης του τελικού χρήστη

  
7.   Ψυχολογική διάσταση του σχεδιασμού 
7.1    Συμπεριφορική προσέγγιση στην σχέση άνθρωπος - περιβάλλον
7.2    Η οπτική του μεγαλύτερου ατόμου σε ηλικία : δεδομένα
7.3    Αναλυτική παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
7.4    Εξασφαλίζοντας την λειτουργικότητα του χώρου κατοίκησης
7.5    Ο χρόνος υποτάσσεται  στην αρχιτεκτονική : σημασία - συνέπειες
7.6    Η αγχολυτική επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
7.7    Η εξέλιξη της σήμανσης των χώρων φροντίδας
7.8    Θρησκευτική ταυτότητα : «Ρέστειον » και « Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων»

8.     Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ως φορέας ενδυνάμωσης
8.1    Arakawa & Gins : σε βοηθά η αρχιτεκτονική να ζήσεις για πάντα ?
8.2    Αντικαταθλιπτική αρχιτεκτονική : η αρχιτεκτονική της ευτυχίας
8.3    Ατμόσφαιρα (ambience):αίσθηση οικείου στην υποστηριζόμενη κατοικία
8.4    Κτιριακή οργάνωση
8.5    Αξιοποίηση  στοιχείων του Ν.4600/2019  για την εσωτερική  οργάνωση
8.6    Το σκηνικό των αισθήσεων : ήχος , φως , υφές, όγκοι , προσανατολισμός  
8.7    Εσωτερική αυλή – αίθριο : ελεγχόμενη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον  
8.8    Βιωσιμότητα στον σχεδιασμό : εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα σε όλους
       THE CURB-CUT EFFECT
8.9    Ηλικιακά γκέτο : τρόποι αποφυγής και ο ρόλος της κοινότητας

9.   Φροντιστής : θέση και ανάγκες στο χώρο κατοίκησης
9.1    Ορισμός και  εξέλιξη του θεσμού
9.2    Σχετική νομοθεσία
9.3    Οπτική , ανάγκες , απαιτήσεις, αρνητικές όψεις  : ένας δύσκολος ρόλος
9.4    Γηριατρική – αρχιτεκτονική : συνάντηση  επί του πεδίου
9.5    Συγγενικό περιβάλλον : ρόλος , ανάγκες , προβληματισμοί
9.6    Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό : απόψεις και πρακτικά  ζητήματα

   

10.    Οικιστικές αρχές  : αποτέλεσμα έρευνας 

10.1   Κτιριακό απόθεμα - προσαρμογή

10.2   Εγώ , το σπίτι μου , οι ανάγκες μου κι εσύ που σχεδιάζεις : σχέση υποταγής ?  
10.3   Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός  και γήρανση
10.4   Αρχιτέκτονας  και υποστηριζόμενη διαβίωση
10.5   Μέσα από τα μάτια του χρήστη του χώρου με το πέρασμα του χρόνου
10.6   Δυνατότητες και περιορισμοί  του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

11.    Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εξωτερικός χώρος
11.1   Υπαίθριος χώρος
11.2   Το παράδειγμα της Ολλανδίας : αγροκτήματα φροντίδας
11.3   Μπαλκόνι , κήπος , δημόσιο πάρκο : ενσωμάτωση του φυσικού στοιχείου
11.4   Το παράδειγμα της Ιαπωνίας : άσκηση στο πάρκο


12.    Νομοθεσία
12.1   Οικιστικές επιλογές και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
12.2   Νομοθεσία ίδρυσης ΜΦΗ  .
12.3   Νομοθεσία ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών .
12.4   Νομοθεσία ίδρυσης Κέντρων Ψυχικής Υγείας – Ξενώνων
12.5   Διεθνή πρότυπα : ασφάλεια ή περιορισμός της δημιουργικότητας  


13.    Τεχνολογική διάσταση
13.1   Τεχνητή Νοημοσύνη και πληθυσμιακή γήρανση
13.2   Καινοτομία και ευημερία στην υποστηριζόμενη διαβίωση
13.3   Η Έξυπνη Πόλη ( Smart City ) ως υποστηρικτικό σύστημα.
13.4   AI : επίδραση στον αρχιτεκτονικό της ΜΦΗ   
13.5   Συστήματα monitoring 
13.6   Ανταλλαγή ιδιωτικότητας με αυτονομία : GDPR issues
13.7   Εφαρμοσμένες περιπτώσεις   


14.    Οικονομική διάσταση 
14.1   Μοντέλα - τύποι  υποστηριζόμενης διαβίωσης 
14.2   Επενδυτική προοπτική της υποστηριζόμενης κατοικίας
14.3   Ασφαλιστική ικανότητα , ΕΟΠΥΥ , ιδιωτική ασφάλιση
14.5   Διεθνής πραγματικότητα 
14.6   Περιπτώσεις
  


15.    Οικιστική κινητικότητα και γήρανση 
15.1.  Πανδημική κρίση και η «Πόλη των 15 λεπτών» : ηλικία και αποστάσεις  
15.2   Το «Αύριο» του γηρασμένου πληθυσμού και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
15.3   Συσχετισμοί στην μελέτη περιπτώσεων : Ιαπωνία – Σκανδιναβία
       15.4.1   Το μοντέλο Norrtaelje : υπηρεσίες υγείας & κοινωνικής φροντίδας
       15.4.2   Dementia VIllage : οικιστικό πρότυπο , απήχηση , περιορισμοί
       15.4.3   EMI KIYOTA : IBASHO.ORG
       15.4.4   MY AGED CARE AUSTRALIA

  

16.    Διαμόρφωση Framework 
16.1   ΠΕΡΙΟΧΗ / ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ = περίπτωση 
16.2   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ = περίπτωση 
16.3   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ = περίπτωση
16.4   ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ = περίπτωση 
16.5   ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ = περίπτωση
16.6   ΑΣΦΑΛΕΙΑ
16.7   ΚΟΣΤΟΣ 
16.8   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ17.  Διαπιστώσεις    
17.1.  Παγκόσμια συζήτηση για την γήρανση του πληθυσμού 
17.2.  

17.3 

 

17.  Συμπεράσματα
17.1.  Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων
17.2.  Πρόταση για περαιτέρω έρευνα 

17.3   Επίλογος 

 

 

 

 


 

bottom of page