top of page

LINKAGES >>

Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα  η συγκεκριμένη διατριβή διερευνά  τις συνδέσεις ( linkages ) ανάμεσα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την επίδραση του στα άτομα με το πέρασμα του χρόνου   .

DATA SOURCES >>

Πηγές συλλογής δεδομένων ( data sources ) πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές
συλλογή και καταγραφή απόψεων
αρχειακό υλικό
ερωτηματολόγ
ιο
focus group
συνέντευξη 
βιωματικές  εμπειρίες 
βιβλιογραφική ανασκόπηση

PHASE 2 : ANALYSIS >>

Επόμενη φάση  2024 

Η ανάλυση θα βασιστεί σε πηγές συλλογής δεδομένων ( data sources )  πρωτογενείς και δευτερογενείς : συλλογή και καταγραφή απόψεων και βιωματικών εμπειριών και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το αποτέλεσμα του  ερευνητικού πρωτοκόλλου μικτών μεθόδων είναι εγγενώς ανομοιογενές.  Θα  συγκριθούν συστηματικά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων και να ερμηνευθούν τα ευρήματα , Θα εξαχθεί θεματικός κατάλογος , θα κανονικοποιηθούν (αφαίρεση του πληθυντικού, εξάλειψη κοινών ή άσχετων λέξεων) και στη συνέχεια θα ομαδοποιηθούν για να μεταφραστούν τα ανομοιογενή αποτελέσματα σε ουσιαστικά αναλυτικά αποτελέσματα .

Dr.Kleinaki

Research Method

bottom of page